ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο των ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικής Ναυτιλίας)

Maritime English for the 1st Semester

Παρασκευής Λ. Παπαλεωνίδα

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων & Μηχανικών)

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Α΄ εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί) του Εμπορικού Ναυτικού.

Πίνακας περιεχομένων του βιβλίου

ISBN: 978-960-337-092-5