Βιβλιοθήκη του Ναυτικού
     1966 έως σήμερα

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανέλαβε την συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών κειμένων για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Η ανάθεση στο Ίδρυμα έγινε με την υπ’ αρ. 61288/5031/9.8.1966 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οπότε και συνεκροτήθη η αρμοδία επιτροπή εκδόσεων στο Ίδρυμα.  
 
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, που συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα, ήταν η έκδοση της Σειράς «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού», στην οποία έχουν εκδοθεί 30 τόμοι βιβλίων μεταξύ των ετών 1966-1979 για τους μαθητές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.     
 
Εξεδόθησαν επίσης 54 τόμοι για τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) κατά τα έτη 1981-2001. 

Όταν ιδρύθησαν οι Ναυτικές Ακαδημίες (Α.Ε.Ν.) και ετροποποιήθησαν τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης, το Υ.Ε.Ν. με την υπ’ αρ. M 2111.1/2/99/28-05-1999 (ΦΕΚ 1168Β/14-6-1999) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας αρ. Μ 3611.2/05/05/16-12-2005 (ΦΕΚ 1942 Β/30-12-2005 και ΦΕΚ 169 Β/13-2-2006) ανέθεσε στο Ίδρυμα την συγγραφή και έκδοση των απαιτουμένων νέων βιβλίων. Ήδη το ΥΠΟΙΑΝ προεκύρηξε την συγγραφή 27 βιβλίων προς κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών βάσει των ισχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων. 

Στα ανωτέρω βιβλία πρέπει να προστεθούν και 13 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους.

  1. Μακρής Παναγιώτης, «Τεχνική Μηχανική Α΄».
  2. Μακρής Παναγιώτης, «Τεχνική Μηχανική Β΄».
  3. Καραπιπέρης Λεωνίδας, «Η Κατασκευή και η Χρησιμοποίηση των Χαρτών Καιρού από Ναυτιλλομένους».
  4. Λεοντόπουλος Αντρέας, Παπαϊωάννου Ιωάννης, «Πρόληψη Ατυχημάτων επί του Πλοίου Εν Πλω και Εν Όρμω».
  5. Παπαϊωάννου Ιωάννης, «Παλιρροϊκοί Πίνακες».
  6. Παπαϊωάννου Ιωάννης, «Αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων».
  7. Παπαϊωάννου Ιωάννης, «Αποσπάσματα Πινάκων για Επίλυση Τριγώνου Θέσεως στην Αστρονομική Ναυτιλία».
  8. Γαρύφαλλος Μ., Καφάσης Γεώργιος, «Πυρόσβεση – Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια στα Πλοία».
  9. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, « Ωκεανογραφία».
  10. Δουμάνης Δαμιανός, «Οδηγός Ασφάλειας Δεξαμενοπλοίων (Υδροποιημένα Αέρια)».
  11. Ραΐζης Β., « Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (β΄έκδοση)».
  12. Ταμπακάκης Μανώλης, “Ι.Μ.Ο Abbreviated Version of the Seaspeak Manual”
  13. Δούναβης Γεώργιος, «Ι.Μ.Ο. (Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας)».

 Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι δε γενικώτερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κοντογεωργόπουλος Η. 1968

ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΟΡΟΙ & ΑΙ
ΡΩΜΑΝΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ
Σεγδίτσας Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Μανάφης Κ.-Αντωνιάδης Ξ.
1968

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α'
Λοπρέστης Σπ.-Μπαχάς Γ.
1969

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β'
Λοπρέστης Σπ.-Μπαχάς Γ.
1969

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Σδούγκος Ζ.
1969

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Σεγδίτσας Π.
1971
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Περογιαννάκης Χ.
1971

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Παπαπαύλος Α.
1972

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ
Ζωγραφάκης Εμ.
1972
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πετρόπουλος Π.
1972
ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Παπαευαγγέλου Τρ.
1972

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
Μόσχοβιτς Μωυσής
1973
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Α'
Δανιήλ Γ.-Μιμηκόπουλος Κ.
1974
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Β'
Δανιήλ Γ.-Μιμηκόπουλος Κ.
1974
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΠΛΟΙΩΝ
Τζιφάκις Αέτιος
1976
ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
Γκιόκας Στ.
1975
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Τζαφάκις Αέτιος
1976

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ
Δανιήλ Γ.
1977
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ζορμπάς Γ.
1977

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ
Τζιφάκις Αέτιος
1978

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Καραπιπέρης Λ.
1981

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Καραπιπέρης Λ.
1982
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λυκούδης Π.
1982

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σπαρτιώτης Γ.-Μαργέτης Γ.
1982

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Παγωνάρης Κ.
1982

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Παγωνάρης Κ.
1982

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ
Δανιήλ Γ.-Μιμηκόπουλος Κ.
1982
ΝΑΥΠΗΓΙΑ
Κολλινιάτης Ι.
1982

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Φλαντίνης Γ.
1982

ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τσουκαλάς Ζ.
1982
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Φλαντίνης Γ.
1982
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
Κλουδάς Σ.
1982

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πίτλιγγερ Ι.
1983

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ
Κολλινιάτης Ι.
1983

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ
Δανιήλ Γ.-Μιμηκόπουλος Κ.
1983

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α'
Δημαράκης Α.-Ντούνης Χρ.
1986

ΡΑΝΤΑΡ
Τσουκαλάς Ζ.
1986

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πετρόπουλος Π.
1986

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Τσουκαλάς Ζ.
1986

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β'
Δημαράκης Α.-Ντούνης Χρ.
1988

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Πέππας Χρ.
1988

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΡΑΝΤΑΡ -
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ
Τσουκαλάς Ζ.
1988

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λυκούδης Π.
1988

ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Παγωνάρης Κων/νος
1988

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ
Δανιήλ Γ.-Μιμηκόπουλος Κ.
1988

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Τσουκαλάς Ζ.
1988

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Καρατζής Α.-Τζανιδάκης Γ.
1988

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Καρατζής Α.-Τζανιδάκης Γ.
1988

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Α'
Περράκης Β.
1989
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ (σημειώσεις)
Παλληκάρης Α.
1989

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Φαμηλωνίδης Γ.
1989

ΝΑΥΠΗΓΙΑ
Κολλινιάτης Ι.
1991

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πάντζαλης Ν.
1992

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Β'
Περράκης Β.-Τσουκαλάς Ζ.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Δημαράκης Α.-Ντούνης Χ.

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Παπαευαγγέλου Τρ.
1995

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
Λιώτσιος Κ.
1995

ΧΗΜΕΙΑ
Πάντζαλης Ν.
1996

LES FRANCAIS DES STEWARDS
Παπαδοπούλου Α.
1996

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σύρκος Χ.-Πουλόπουλος Γ.
1996

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πέππας Χρ.
1996

ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
Παλληκάρης Αθ.
1997
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Ποταμιάνος Δ.
1998

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Α'
Κλιάνης Λ.-Νικολός Ι.-
Σιδέρης Ι.
2002

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
Βλαχογιάννης Ι.- Παπαχρήστου Δ.- Χαμηλοθώρης Γ.
2002

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αποστολάκης Ι.-Μιχαλόπουλος Β.- Μπακογιάννης Σ.-Μπερσίμας Σ.- Οικονόμου Θ.-Παππάς Ε.
2003

ENGLISH GRAMMAR for the Merchant Marine Academies A'
Τσώνης Η.
2003

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Β'
Κλιάνης Λ.- Νικολός Ι.- Σιδέρης Ι.
2003

ENGLISH GRAMMAR for the Merchant Marine Academies Β'
Τσώνης Η.
2004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Δεληγιάννης Θ.
2004

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Αντωνόπουλος Χ.- Διαμαντή Α.- Δούναβης Γ.
2004

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΩΔΙΚΕΣ Αλεξόπουλος Α.- Φουρναράκης Ν.
2005

ENGLISH GRAMMAR for the Merchant Marine Academies C'
Τσώνης Η.
2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λυκούδης Π.
2005

Κ.Ε.Π. 1 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
1991

Κ.Ε.Π. 2 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1991

Κ.Ε.Π. 1 ΜΗΧΑΝΗΣ 1991

Κ.Ε.Π. 2 ΜΗΧΑΝΗΣ 1991

Κ.Ε.Π. ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ
2006

Κ.Ε.Π. ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
Σαμπράκος Ε.-Γιαννόπουλος Ι.
2008

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι
Λυμπέρης Γ.-Ταμπακάκης Ε.
2008

ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Παλληκάρης Α.-
Κατσούλης Γ.- Δαλακλής Δ.
2008

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δεμέστιχας Ε.- Βρανίκου Μ.
2008

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
Πάντζαλης Ν.
2008

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ
Ταμπακάκης Εμανουήλ - Λυμπέρης Γεώργιος
2009

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κούτρας Β. Μάρκος
2010

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΚΟΠΩΣΕΙΣ
Κολλινιάτης Εμ. Ιωάννης
2010

ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Μοίρα Γ. Πολυξένη - Μυλωνόπουλος Ν. Δημήτριος
2010

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Δεμερούτης Κ. Γεώργιος - Μυλωνόπουλος Ν. Δημήτριος
2010

MARITIME ENGLISH FOR THE 1st SEMESTER
Παπαλεωνίδα Παρασκευή
2010

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ν. Δ. Γαλιατσάτος - Γ. Σ. Λιναρδάτος- Δ. Σ. Λιναρδάτος
2011

ΡΑΝΤΑΡ
Γεράσιμος Σ. Λιναρδάτος - Διονύσιος Σ. Λιναρδάτος
2011

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κωνσταντίνα Κ. Παλαμιώτου
2011

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ευάγγελος Γ. Κανακάκης
2011

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
Νικόλαος Α. Ζυγομαλάς
2011

MARITIME ENGLISH for the 2nd Semester
Παρασκευής Παπαλεωνίδα
2011

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Αικατερίνης Γ. Ψύχα
Μιχαήλ Π. Μηνογιάννη
2011

ΦΥΣΙΚΗ
Αντώνιος Βρούλος
Στέφανος Καρναβάς
2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μάρκος Κούτρας
Κωνσταντίνος Λάττας
Σωτήριος Μπερσίμης
2012

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ AΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ/ARPA
Ιωάννης Λιούλης
2012

MARITIME ENGLISH
for the 3rd Semester
Παρασκευής Παπαλεωνίδα
2013