ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Συνεδριακοί Χώροι
Κατόψεις
Κανονισμός χρήσης χώρων
Γενικοί όροι συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου
Όροι Χρήσης Χώρων
Παροχές από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ευθύνες Διοργανωτή
Θέματα Ασφαλείας - Απόδοση Ευθυνών
Ημερολόγιο
Ζωντανές Μεταδόσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝΚανονισμός χρήσης χώρωνΌροι Χρήσης Χώρων
Όροι Χρήσης ΧώρωνPrint
  Στις αίθουσες και χώρους που διατίθενται για συνέδρια /εκδηλώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ο εξοπλισμός  που παρέχει το Ίδρυμα.
  Υπεύθυνοι για την τεχνική κάλυψη που παρέχεται στους συνεδριακούς χώρους του Ιδρύματος είναι μόνον το τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος Ευγενίδου.
     
Ενδεδειγμένη μορφή εγκαταστάσεων στους συνεδριακούς χώρους του ΙΕ
     
  Οι συνεδριακοί χώροι του ΙΕ μπορούν να φιλοξενούν εκθετήρια έως 2,50 μέτρα.
  Τα εκθετήρια θα πρέπει να είναι ελαφριάς κατασκευής (τύπου αράχνης), να μην δημιουργούν καταστροφές ή φθορές στους χώρους του Ιδρύματος, να μην εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία του κοινού στους χώρους του Ιδρύματος.
  Η επικόλληση ή ανάρτηση οιουδήποτε αντικειμένου, πάνω στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, οροφές και κολώνες, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό,  κατασκευάζονται από τους διοργανωτές ειδικές αυτοστήρικτες υποδομές.
  Οι ξυλουργικές, συγκολλητικές και λοιπές εργοταξιακές εργασίες στο χώρο του Ιδρύματος δεν επιτρέπονται.
     
Λοιπά θέματα
     
  Όλες οι εργασίες διακόσμησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της έκθεσης. Υπεύθυνος θεωρείται ο διοργανωτής του συνεδρίου.
  Το σύνολο της παρουσίασης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλαίσθητο και  οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να συνάδουν με τους γενικούς κανόνες ασφάλειας  και υγιεινής του κτιρίου.
  Δεν επιτρέπεται η πώληση οιουδήποτε αντικειμένου στους χώρους του Ιδρύματος.
  Παρασκευή φαγητού δεν είναι δυνατή σε χώρους του Ιδρύματος. Είναι, όμως, δυνατή η προθέρμανση έτοιμου φαγητού στο υπάρχον παρασκευαστήριο (1ος όροφος), ή η χρήση απλών θερμοθαλάμων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φιαλών υγραερίου ή  άλλου θερμαντικού σώματος πλην των προαναφερθέντων, ή ειδικών κηρίων θέρμανσης (ρεσώ).
  Η αποθήκευση φαγητών ή ποτών είναι δυνατή μόνον στο ειδικά εξοπλισμένο παρασκευαστήριο που διατίθεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου (1ος όροφος). Η αποθήκευση και η εστίαση γίνονται με ευθύνη του Διοργανωτή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι υγειονομικές και λοιπές  σχετικές διατάξεις, η δε μεταφορά των τροφίμων γίνεται στο όνομα του διοργανωτή με τη συνοδεία όλων των απαραιτήτων συνοδευτικών εγγράφων.
  Η κατανάλωση ποτού /αναψυκτικών καφέ και φαγητού επιτρέπεται μόνον στους ρητά συμφωνηθέντες χώρους του ΙΕ. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ /αναψυκτικών /ποτών και φαγητού στις αίθουσες και χώρους όπου πραγματοποιείται το συνέδριο / εκδήλωση.
  Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνον σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου οι οποίοι θα υποδειχθούν εκ των προτέρων από το αρμόδιο προσωπικό του ιδρύματος.
  Όλες οι εργασίες διακόσμησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της έκθεσης. Υπεύθυνος θεωρείται ο διοργανωτής.
     
Συνεδριακή Χρήση Πλανηταρίου
Επιπροσθέτως και ειδικά για την περίπτωση συνεδριακής χρήσης του πλανηταρίου ισχύουν τα ακόλουθα:
     
  Η ώρα έναρξης και λήξης της εκδήλωσης συμφωνείται ρητά και δεν επιδέχεται καμίας καθυστέρησης ή αλλαγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης γίνεται κατανοητό ότι η ώρα λήξης της εκδήλωσης παραμένει η ίδια. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο Πλανητάριο το ΙΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παράσταση /διοργάνωση.
  Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει προαγοράσει όλες τις ημερήσιες ή απογευματινές παραστάσεις του προγράμματος του Πλανηταρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου επιτρέπει καθυστέρηση στην έναρξη έως 20 λεπτά. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης οφείλει να τροποποιήσει το πρόγραμμα του με τέτοιο τρόπο ώστε η λήξη του προγράμματος στο Πλανητάριο να μην ξεπεράσει τα 20 λεπτά καθυστέρηση. Παράταση στην χρήση του Πλανηταρίου μεγαλύτερη των 20 λεπτών από την προκαθορισμένη από το συμφωνητικό ώρα λήξης δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατή και το Ίδρυμα δικαιούται να διακόψει την προβολή, ακόμη και πριν την ολοκλήρωσή της.
  Η χρήση ξένων ηλεκτρονικών και άλλων μηχανημάτων απαγορεύονται ρητά εντός της αίθουσας του πλανηταρίου. Επιτρέπεται μόνο η χρήση των μηχανημάτων του Πλανηταρίου η οποία γίνεται μόνον από τους ειδικούς τεχνικούς του Πλανητάριου.
  Οι διοργανωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπεύθυνων του Πλανηταρίου.
  Για λόγους ασφαλείας η είσοδος στο χώρο του Πλανηταρίου γίνεται από την είσοδο ισογείου και η έξοδος από την έξοδο 1ου ορόφου.
  Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται  η είσοδος στον χώρο του πλανηταρίου μετά την έναρξη των παραστάσεων /προβολών.
  Το υλικό που παραδίδεται για παρουσίαση στον χώρο του Πλανηταρίου πρέπει να τηρεί τους όρους που ο τεχνικός διευθυντής του Πλανηταρίου ζητά από τους διοργανωτές. Το Πλανητάριο και το ΙΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα και το περιεχόμενο του προς παρουσίαση υλικού.
  Το ΙΕ ζητά από τον διοργανωτή να αποστείλει το προς παρουσίαση υλικό 10 τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδήλωση προκειμένου να τον επεξεργαστούν οι τεχνικοί του Πλανηταρίου. Σε άλλη περίπτωση το ΙΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που τυχόν προκύψουν.
  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκηνικών ή οποιασδήποτε άλλης αυτοστήρικτης κατασκευής εντός του πλανηταρίου.
  Ιδιαιτέρως απαγορεύεται η τοποθέτηση διακοσμητικών μπαλονιών με ήλιο εντός του πλανηταρίου ή σε χώρο κοντά στο πλανητάριο (π.χ. περιστύλιο α! και β! ορόφου).
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email:admin@eugenfound.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα