ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Συνεδριακοί Χώροι
Κατόψεις
Κανονισμός χρήσης χώρων
Γενικοί όροι συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου
Όροι Χρήσης Χώρων
Παροχές από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ευθύνες Διοργανωτή
Θέματα Ασφαλείας - Απόδοση Ευθυνών
Ημερολόγιο
Ζωντανές Μεταδόσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝΚανονισμός χρήσης χώρωνΘέματα Ασφαλείας - Απόδοση Ευθυνών
Θέματα Ασφαλείας - Απόδοση ΕυθυνώνPrint
  Μετά τη λήξη του συνεδρίου /εκδήλωσης/ έκθεσης, οι διοργανωτές οφείλουν να αποδώσουν τους χώρους και το συνοδευτικό εξοπλισμό του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν.
  Το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν φέρει καμία ευθύνη για  οποιαδήποτε φθορά ή ζημία τυχόν προκληθεί στον πελάτη ή σε τρίτο επισκέπτη από γεγονότα προερχόμενα από ανωτέρα βία (ενδεικτικά: σεισμός πυρκαϊά, τρομοκρατική ενέργεια), όπως επίσης από, έκτακτη ή μη, διακοπή των παροχών δημόσιας ωφέλειας (ενδεικτικά: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) κατά τις ώρες και ημερομηνίες που διεξάγεται η εκδήλωσή του.
  Δεν επιτρέπεται η κάλυψη καθ’ οιονδήποτε τρόπο των προσβάσεων, εισόδου και εξόδου (πόρτες, ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια), στο σύνολο των χώρων του Ιδρύματος.
  Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ηλεκτρικής εγκατάστασης από τρίτους στους χώρους του Ιδρύματος. Υπεύθυνοι για την τεχνική κάλυψη που παρέχεται στους συνεδριακούς χώρους του  Ιδρύματος είναι μόνον το τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος Ευγενίδου.
  Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών ή συναφών ειδών (π.χ. χρήση κεριών) λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
  Για κάθε φθορά, ζημία, ή απώλεια που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης των συνεδριακών χώρων και του εξοπλισμού, την ευθύνη αποζημίωσης φέρουν οι διοργανωτές του συνεδρίου / εκδήλωσης, τόσο απέναντι στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όσο και έναντι των τρίτων -επισκεπτών ή απασχολούμενων στο ΙΕ- τους οποίους τυχόν υποχρεωθεί να αποζημιώσει το Ίδρυμα, εξαιτίας της ζημίας που προκλήθηκε.
  Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση εκ μέρους του πελάτη, σε τρίτους, της χρήσης της αίθουσας και του συνοδευόμενου αυτής εξοπλισμού, όπως επίσης και η μετατροπή της χρήσης για την οποία γίνεται η εν λόγω παραχώρηση.
  Εάν, οι χώροι και ο συνοδευτικός εξοπλισμός του Ιδρύματος Ευγενίδου δεν αποδοθούν εγκαίρως (βλ. Ιδιωτικό Συμφωνητικό), θα καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος Ευγενίδου, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του ημερησίου συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος.
  Η ώρα λήξης της εκδήλωσης και η τήρηση ωραρίων όπως αναγράφονται στο συμφωνητικό είναι οριστική και δεν επιδέχεται παράταση.
  Η αναφορά του ΙΕ σαν τόπος προσέλευσης στα ενημερωτικά έντυπα / προσκλήσεις των Συνεδρίων είναι η ακόλουθη: Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387 Π.Φάληρο 17564. Σε περίπτωση χρήσης του Πλανηταρίου ως Συνεδριακού προορισμού η αναφορά είναι η ακόλουθη: Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, Πεντέλης 11, Π.Φάληρο. Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλούνται οι διοργανωτές να απευθύνονται στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
  Η χρήση του ονόματος ΙΕ και του Πλανηταρίου  για λόγους προβολής διαφήμισης ή προώθησης της εκδήλωσης δεν επιτρέπεται. Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται η χρήση των λογοτύπων του Ιδρύματος και των επιμέρους λειτουργιών αυτού  παρά μόνον μετά από έγγραφη αποδοχή του Ιδρύματος.
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email: info@eef.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα