ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ιστορικό
Λειτουργίες
Επιτροπή Εκδόσεων
Διαδικασία Συγγραφής και Εκδόσεως Βιβλίων
Εκτύπωση βιβλίων
Μεταφράσεις διδακτικών εγχειριδίων
Διάθεση βιβλίων
Βιβλιοθήκες - Σειρές
Κατάλογος Βιβλίων
Νέα
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΛειτουργίες
ΛειτουργίεςPrint

Ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες εκάλυπταν τα βιβλία του Ιδρύματος, αλλά και της στάθμης του περιεχομένου και του σκοπού που επεδίωκε η εκάστοτε εκπαιδευτική προσπάθεια των φορέων της παιδείας, τα βιβλία διακρίνονται σε 13 Σειρές. Απ’ αυτές οι οκτώ φέρουν το όνομα Βιβλιοθήκη, συνοδευόμενο από έναν προσδιορισμό δηλωτικό της Τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατευθύνσεως των σπουδαστών προς τους οποίους απευθύνονται, π.χ. Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη, του Τεχνικού, του Ναυτικού κ.λπ..

Για την επίτευξη του σκοπού στο Ίδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί από το 1956 ειδική Επιτροπή Εκδόσεων. Στις 24/4/1956 με απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας συνεστήθη η Επιτροπή Εκδόσεως βιβλίων τεχνικής εκπαιδεύσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην οποία με υπουργική απόφαση μετείχαν δύο εκπρόσωποι του Ιδρύματος και δύο του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

Σκοπός της πρώτης εκείνης Επιτροπής ήταν η σύνταξη προγραμμάτων διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων, καθώς και η εξεύρεση ικανών συγγραφέων για την συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων. Η όλη διαδικασία της εκδόσεως των βιβλίων, ο έλεγχος του περιεχομένου, η γλωσσική επεξεργασία σε συνεργασία με τους συγγραφείς κ.λπ. ανήκε επίσης στην αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής. Ο σκοπός παραμένει ο ίδιος και σήμερα εκτός από την συγγραφή προγραμμάτων διδασκαλίας.

Όλα τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του Ιδρύματος Ευγενίδου συγγράφονται έτσι, ώστε να πληρούν τους όρους που πρέπει να διακρίνουν το είδος αυτό των βιβλίων. Η επιλογή των συγγραφέων γίνεται κατά τρόπον απολύτως αντικειμενικό και η συγγραφή ανατίθεται σ’ όσους αποδεδειγμένως είναι ικανοί να επιχειρήσουν το εγχείρημα. Δηλαδή να γνωρίζουν απολύτως το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, να έχουν διδακτική και παιδαγωγική πείρα, να κατέχουν την σχετική βιβλιογραφία και να διαθέτουν συγγραφική εμπειρία. Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι απολύτως σύμφωνο με τα εκάστοτε ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας για τις διάφορες Σχολές.

Μοναδική φροντίδα του Ιδρύματος σ’ αυτήν την εκδοτική του προσπάθεια ήταν και είναι η συγγραφή και έκδοση βιβλίων ποιότητας, από άποψη όχι μόνον επιστημονική, παιδαγωγική και γλωσσική, αλλά και ως προς την εμφάνιση, ώστε το βιβλίο να αγαπηθεί από τους μαθητές. Για την επιστημονική και παιδαγωγική αρτιότητα  των βιβλίων τα κείμενα υποβάλλονται σε πολλές επεξεργασίες και βελτιώνονται πριν από κάθε νέα έκδοση, συμπληρούμενα καταλλήλως.
 

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε το Ίδρυμα από την αρχή στην γλωσσική διατύπωση των βιβλίων, γιατί πιστεύει ότι ακόμη και τα τεχνικά βιβλία, όταν είναι γραμμένα σε γλώσσα σωστή και ομοιόμορφη αλλά και κατάλληλη για την στάθμη των μαθητών, μπορούν να συμβάλλουν στην γλωσσική κατάρτιση των μαθητών.

Έτσι, με απόφαση που ίσχυσε ήδη από το 1956, όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνίτη, δηλαδή τα βιβλία για τις τότε Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, όπως αργότερα και για τις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., ήταν γραμμένα σε γλώσσα δημοτική, με βάση την γραμματική του Τριανταφυλλίδη, ενώ όλα τα άλλα βιβλία ήταν γραμμένα στην απλή καθαρεύουσα. Σήμερα ακολουθείται η γραμματική που διδάσκεται στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Η γλωσσική επεξεργασία των βιβλίων ανατίθεται σε φιλολόγους του Ιδρύματος και έτσι εξασφαλίζεται η ενιαία σύνταξη και ορολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.

Η ποιότητα του χαρτιού, το είδος των τυπογραφικών στοιχείων, τα σωστά σχήματα, η καλαίσθητη σελιδοποίηση, το εξώφυλλο και το μέγεθος του βιβλίου, περιλαμβάνονται και αυτά στις φροντίδες του Ιδρύματος και συμβάλλουν στην σωστή «λειτουργικότητα» των βιβλίων. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου επίσης από νωρίς υιοθέτησε τη μετάφραση ή προσαρμογή καταξιωμένων διεθνώς διδακτικών και άλλων εγχειριδίων προς χρήση από τους μαθητές.

Χαρακτηριστικό, είναι ότι το πρώτο βιβλίο, από τα 451 που έχει συγγράψει και εκδώσει μέχρι σήμερα, ήταν η προσαρμογή στα ελληνικά του βιβλίου του R. Cluzel «Les Mathématiques en 1re Année d’ apprentissage», από τον αείμνηστο καθηγητή μαθηματικών του Ε.Μ.Π. Νικ. Κριτικό.

Εκτός από τη συγγραφή βιβλίων το Ίδρυμα μετέφρασε και εγχειρίδια από άλλες γλώσσες, κατάλληλα για τη διδασκαλία μαθημάτων, όπως:

• Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία,
• Οδηγός ασφάλειας δεξαμενοπλοίων,
• Πυρόσβεση-Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια στα πλοία,
• Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω», Ωκεανογραφία κ.ά.,
εγχειρίδια μη καθαρώς διδακτικά, αλλά απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους.

Επίσης, για την δημιουργία στοιχειώδους τεχνικής βιβλιοθήκης στα Γυμνάσια, όπου διδάσκεται το μάθημα της Τεχνολογίας, και για να καλυφθούν οι ανάγκες της διδασκαλίας, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την υπ. αρ. Γ2/5350/7.10.93 απόφαση ανέθεσε στο Ίδρυμα την μετάφραση και έκδοση μεταξύ άλλων και των εξής τριών βιβλίων, τα οποία καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα της Τεχνολογίας:

• Eνέργεια, Πηγές-Εφαρμογές-Εναλλακτικές Λύσεις.                                                             
• Τεχνολογία Μεταφορών Ενέργειας και Ισχύος.
• Τεχνολογία Επικοινωνιών.

Παράλληλα μετεφράσθησαν τα βιβλία "Φυσική PSSC", καθώς και τα βιβλία "Χημεία" και "Βιολογική Επιστήμη".

Το σύνολο των βιβλίων που συνέγραψε και εξέδωσε το Ίδρυμα Ευγενίδου κατά τα έτη 1957-2007 ανέρχονται σε 451, ο δε αριθμός των αντιτύπων που διενεμήθησαν από τα Υπουργεία στους μαθητές υπερβαίνει τα 41.000.000.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email: info@eef.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα