ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ιστορικό
Λειτουργίες
Επιτροπή Εκδόσεων
Διαδικασία Συγγραφής και Εκδόσεως Βιβλίων
Εκτύπωση βιβλίων
Μεταφράσεις διδακτικών εγχειριδίων
Διάθεση βιβλίων
Βιβλιοθήκες - Σειρές
Κατάλογος Βιβλίων
Νέα
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΛειτουργίεςΔιαδικασία Συγγραφής και Εκδόσεως ΒιβλίωνΕπιλογή συγγραφέα
Επιλογή συγγραφέα
Όροι Συγγραφής
Επιστημονικός Ελεγχος κειμένου
Γλωσσική διατύπωση
Παιδαγωγικός έλεγχος
Επιλογή και σχεδίαση εποπτικού υλικού
Επιλογή συγγραφέαPrint
Η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος, προκειμένου να αναθέσει την συγγραφή ενός βιβλίου επιλέγει μετά από πρόταση των μελών της τον υποψήφιο συγγραφέα, ο οποίος πρέπει να ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα, να είναι επιστημονικώς άρτια καταρτισμένος και να έχει δώσει δείγματα συγγραφικής ικανότητας.

Κατόπιν καλεί τον υποψήφιο για την συγγραφή σε μία από τις συνεδριάσεις της, τον κατατοπίζει επί της όλης διαδικασίας, συζητεί μαζί του επί του θέματος του βιβλίου και του δίδει γενικές κατευθύνσεις για την συγγραφή.
 Αν ο συγγραφέας μετά από αυτά αποδεχθεί την κατ’ αρχήν ανάθεση σε αυτόν της συγγραφής του βιβλίου, τότε μέσα σε τακτή προθεσμία υποβάλλει στην Επιτροπή τα εξής:

Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων. Ο πίνακας αυτός είναι συντεταγμένος με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ή Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου για Σχολές που υπάγονται σ' αυτό, ή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με πρόταση μελών της Επιτροπής ή του συγγραφέως μπορεί να προστεθεί και επιπλέον ύλη. Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει επίσης και την έκταση σε σελίδες κάθε κεφαλαίου (κατά προσέγγιση).
  
Δείγμα γραφής, εκτάσεως 30-40 σελίδων, από οποιοδήποτε κεφάλαιο.
Η Επιτροπή μετά την μελέτη των περιεχομένων, του δείγματος συγγραφής και την εισήγηση του επιστημονικού συμβούλου, αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη του συγγραφέα. Αν η κρίση είναι ευνοϊκή, ανατίθεται οριστικά η συγγραφή του βιβλίου σ’ αυτόν.  Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στα Πρακτικά.

Εάν η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει από τον συγγραφέα και συμπληρωματική υποβολή ύλης ή διευκρινίσεις και βάσει αυτών προχωρεί στην οριστική ανάθεση της συγγραφής ή μη.

Στο υποβαλλόμενο δείγμα γραφής η Επιτροπή προβαίνει σε κάθε φύσεως διορθώσεις ή παρατηρήσεις, ώστε αυτό να αποτελέσει γνώμονα για τον συγγραφέα ως προς τον τρόπο της περαιτέρω συγγραφής.
Μετά την οριστική ανάθεση υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος και του συγγραφέως, η οποία καθορίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και ευθύνες (π.χ. ο χρόνος παραδόσεως του βιβλίου από τον συγγραφέα, η έκτασή του, η υποχρέωση να συνεργάζεται με το Εκδοτικό Τμήμα του Ιδρύματος, η αμοιβή του κ.λπ.).
 
Ειδικώς για την συγγραφή των βιβλίων των Ναυτικών Ακαδημιών του ΥΕΝ οι συγγραφείς επιλέγονται μετά από προκήρυξη των υπό συγγραφή βιβλίων βάσει της υπ. αρ. 1168Β/14.6.99 υπουργικής αποφάσεως.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email: info@eef.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα